De stichting

Het ontstaan van de Stichting

In de loop der jaren zijn bij Stichting D.A.S. verzoeken binnengekomen voor ondersteuning van projecten van allerlei aard. Die hadden betrekking op landen uit alle werelddelen. Het beschikbare budget maakte het noodzakelijk om uit die aanvragen te selecteren. Er is toen gekozen voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en opleiding. Onbedoeld zijn in de loop der jaren nogal wat eenmalige donaties verstrekt.

Stichting D.A.S. heeft een sterke voorkeur voor meerjarige projecten die door het bestuur kunnen worden gevolgd. Vanaf 2015 geldt voor Stichting D.A.S. ook het selectiecriterium: projecten uit Afrika, veelal geïnitieerd door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Afrika is het minst ontwikkelde werelddeel, daarom wordt ondersteuning door Stichting D.A.S. beperkt tot aanvragen die betrekking hebben op projecten in landen in Afrika.

Ons beleid

Stichting D.A.S. heeft als doel het ondersteunen van projecten in Afrikaanse landen gericht op (economische) zelfstandigheid en onafhankelijkheid van veelal kwetsbare mensen. Prioriteit wordt gegeven aan kleinschalige projecten. Voorbeelden zijn; scholingsprojecten zowel basis als voortgezet onderwijs.

Ook vakonderwijs komt in aanmerking voor ondersteuning. Daarnaast worden gezondheidszorg- en werkgelegenheidsprojecten gehonoreerd. Bij het toekennen van ondersteuning hebben projecten waar vrouwen en jongeren direct betrokken zijn, de voorkeur.

Aanvullende voorwaarden zijn; een beschrijving hoe de lokale gemeenschap is of wordt betrokken bij het project, de risicofactoren, hoe duurzaam is het project. 

Stichting D.A.S. wil ook een beeld krijgen van de continuïteit van het project. Daarnaast wordt een beschrijving van de politieke situatie van het land c.q. regio gevraagd.

Stichting D.A.S. wil in staat worden gesteld de voortgang en ontwikkeling van de gehonoreerde projecten te kunnen blijven volgen. Daarom verlangt Stichting D.A.S. een inhoudelijk en financieel verslag van de aanvragende stichtingen. Deze documenten gelden als voorwaarden voor ondersteuning van meerjarige projecten.

Stichting D.A.S. wil samenwerken met ontwikkelingsorganisatie in Nederland, die onder eigen verantwoordelijkheid projecten uitvoeren in Afrikaanse landen. Voor de aanvragen gelden alle hiervoor genoemde beoordelingscriteria, ANBI erkenning van de aanvragende stichtingen is een vereiste.

Hier vindt u het actuele beleidsplan voor de periode 2021-2025 en informatie rondom de ANBI status van de stichting. 

 

Contact

U kunt ons bereiken via e-mail of ons correspondentieadres

Biesbosch 87, 1115 HH Duivendrecht

info@stichting-das.nl

Heeft u vragen?