Stichting D.A.S.

De missie van Stichting D.A.S. is het financieel ondersteunen van projecten in Afrika ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, levensomstandigheden en zelfstandigheid.

De belangstelling voor ontwikkelingshulp is bij de oprichter van Stichting D.A.S. gewekt tijdens een rondreis door Tanzania, Rwanda en Burundi in de 80er jaren. Een paar jaar later heeft de organisatie PUM de oprichter van Stichting D.A.S. gevraagd om als vrijwilliger een beginnende organisatie voor kinderhulp in het Oeralgebied van Rusland te adviseren. 

Dat werk is aanleiding geworden tot de oprichting van de Stichting Ontwikkelingshulp D.A.S. in 1994. Stichting D.A.S. heeft die organisatie 5 jaar begeleid en financieel ondersteund. 

Vanaf 1998 heeft Stichting D.A.S. ongeveer 5 jaar een klein ziekenhuis voor moeder en kind in een afgelegen gebied van Kenia begeleid en ondersteund.

Stichting D.A.S. heeft geen eigen projecten in Afrika maar werkt samen met stichtingen die eigen projecten hebben of lokale initiatieven ondersteunen.

Een aanvraag doen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van Stichting D.A.S. dient de aanvrager ANBI-geregistreerd te zijn. Wij ondersteunen enkel projecten in Afrika. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar:

  • kleinschalige projecten
  • projecten die zorgen voor betrokkenheid van de lokale bevolking
  • aanvragen die bestemd zijn voor de ontwikkeling van vooral vrouwen en jongeren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, levensomstandigheden en zelfstandigheid
  • aanvragen voor duurzame projecten

De procedure

  • De aanvraag dient digitaal / via de website ingediend te worden. Bijlagen kunnen meegestuurd worden.
  • Wij ondersteunen bij voorkeur meerjarige projecten met een maximum van 4 opeenvolgende jaren. 
  • De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 6 maanden.
  • Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, gaat de aanvrager akkoord met vermelding van haar gegevens in ons jaarverslag. 
  • De gemiddelde bijdrage van Stichting D.A.S. bedraagt €4.500.
  • Beoordelingen van de aanvragen vinden jaarlijks uiterlijk aan het einde van het eerste, tweede en vierde kwartaal plaats.

Het Bestuur

Amy Koopmanschap

Openbaar bestuur

Voorzitter

Marga Smit

Onderwijs en Gezondheidszorg

Secretaris

Paul Mueller

 Bankwezen

Penningmeester

Josine Hoogenraad

 Fondsenwerving Culturele Sector

Bestuurder

Judith Hoefnagel

Jurist Impact Investment

Bestuurder

Contact

U kunt ons bereiken via e-mail of ons correspondentieadres

Biesbosch 87, 1115 HH Duivendrecht

info@stichting-das.nl

Heeft u vragen?