Uw aanvraag

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen stellen wij een aantal vragen. Leest u deze vragen eerst aandachtig door, verzamel indien nodig alvast wat gegevens en vul vervolgens het formulier in. Wij verzoeken u om alle vragen in te vullen en de vragenlijst in één keer af te handelen.

Voordat u begint met uw aanvraag

In de laatste stap  van het formulier verzoeken wij u om een aantal bestanden in pdf format te uploaden. De pdf bestanden mogen maximaal 10 mb groot zijn. Begin pas met invullen van het aanvraagformulier als u deze bestanden beschikbaar heeft. U dient pdf’s te uploaden van het laatste jaarverslag, een financieel jaarverslag, een project plan en een begroting van het project.

Beoordelingscriteria

 • De aanvrager dient ANBI-geregistreerd te zijn
 • De aanvraag dient betrekking te hebben op een project in Afrika
 • Stichting D.A.S. ondersteunt kleinschalige, duurzame projecten
 • De betrokkenheid van de lokale bevolking is van belang
 • Aanvragen die bestemd zijn voor de ontwikkeling van vooral vrouwen en jongeren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, levensomstandigheden en zelfstandigheid hebben onze voorkeur

Aanvraag procedure

 • De aanvraag dient digitaal / via de website ingediend te worden
 • PDF bijlagen dienen geüpload te worden in het formulier en mogen samen niet groter zijn dan 10 MB
 • De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 6 maanden
 • Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, gaat de aanvrager akkoord met vermelding van haar gegevens in ons jaarverslag
 • Wij vragen u dan ook jaarlijks een korte tekst met beeldmateriaal aan te leveren over de voorgang van het project. Deze informatie is bestemd voor publicatie op de website

Aanvraagformulier

 • Gegevens
 • Project
 • Voorwaarden

120

120
320

320
320
Nieuw project of voortzetting bestaand project:

640
640
640
640
640
Zijn er meerdere financiële bronnen? 320

Gaat het om een periodieke of eenmalige donatie?Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage
640
640
640Tenslotte verzoeken wij u om een aantal overzichten in pdf format te uploaden. Het betreft: het laatste jaarverslag, een financiëel jaarverslag, een projectplan en een begroting van het project.


Contact

U kunt ons bereiken via e-mail of ons correspondentieadres

Biesbosch 87, 1115 HH Duivendrecht

info@stichting-das.nl

Heeft u vragen?